Araştırma ve Ölçüm Ek Donanımları

· Fren Dinamometreleri (Otomobil Ve Kamyon İçin) (Bosch)

· Güç dinamometresi (otomobil için) (Bosch)

· Ön takım, balans, far ayar kontrol donanımları

· İki set CO, toplam HC (biri ısıtılmış), NOx ve CO2 analizörleri (EURO III (5 ppm maks. skala NOx, 20 ppm maks. skala HC, 100 ppm maks. skala CO)),

· CVS (sabit debili örnekleme birimi) (motoru 5 litreye kadar olan araçları test etmeye uygun),

· Test çevrimi simülasyonu ve data toplama amaçlı PC ve yazılımı,

· Kısmi akış seyreltme tüneli ve partikül örnekleme sistemi. (Homologasyon testleri için sıcaklık (52°C) kontrol ünitesi gerekmektedir).

· Çeşitli tip piezo ve endüktif basınç vericiler.

· Çeşitli tip endüktif kuvvet vericiler.

· Çeşitli tip piezo ve endüktif ivme vericiler.

· Çeşitli tip konum ve yol vericiler.

· Çeşitli tip termoelemanlar.

· Debi ölçüm aletleri.

· CO, HC, NOx ve is emisyon aletleri.

· Yakıt ölçme donanımları.

· Ses şiddeti ölçüm aleti.

· Çok kanallı analog kayıt donanımları.

· Frekans analizörü.

· Bilgi-İşlem donanımları ve analog-dijital çeviriciler.

Tekerlek momenti ölçme göbeği (Maksimum moment 4000 Nm)

Gerilme analizi sistemi (AvL)

16 kanal, 10 kS/s, PC kontrollü