Akustik ve egzoz emisyonu test laboratuvarı

Otomobil ve hafif ticari taşıt egzoz emisyonu test sistemi

· İki set (biri ham gaz analizi için) CO, toplam HC, NOx ve CO2 analizörleri (EURO IV için gereken düşük konsantrasyon ölçmeye elverişli (5 ppm maks. skala NOx,, 20 ppm maks. skala HC, 100 ppm maks. skala CO)),

· CVS (sabit debili örnekleme birimi) (motoru 5 litreye kadar olan araçları test etmeye uygun),

· Kontrol ve data toplama ünitesi