Egzoz Titreşimlerinin Analizi İçin Yapay Yol Profili - Göktan

Yoldan kaynaklanan titreşimler motorlu taşıtın, parçalarının ve egzoz sisteminin zorlanmasına yol açan ana unsurlardan biridir.

Egzoz sistemlerinin tasarlanması ve geliştirilmesi sırasında test taşıtlarında üretici firmanın istekleri doğrultusunda özel yollarda çok kanallı veri toplanması gerekmektedir. Bu verilerin analizi ve hasar açısından önemli pasajların bir araya geliştirilmesinden sonra bu veri laboratuvar ortamında çok eksenli titreşim simülatörlerinde kullanılmaktadır. Taşıtın donatılması ve veri toplanması son derece yüksek maliyetli bir çalışmadır.

Bu proje kapsamında geliştirilen metod test kayıtlarının yapıldığı yolların profillerinin, şimdiye kadar o yollarda kaydedilmiş veriler kullanılarak hesaplanmasına dayanmaktadır. Yol profillerinin hesabından sonra taşıt laboratuvarda analiz edilerek transfer fonksiyonları bulunmakta, daha sonra çok eksenli titreşim simülatörünün kullanacağı sinyaller yolda kayıt yapmaksızın üretilebilmektedir.

Bu proje kapsamında geliştirilen metod önemli ölçüde zaman ve maliyet kazancı sağlamaktadır.