Şasi ve Karoseri Tasarımı - Ereke, Yay

Minibüs kafes yapısının burulma ve tavan çökme analizi

73 kişilik yerli üretim çift katlı otobüs modeli

IDEAS ortamında oluşturulan üç boyutlu modelin düğüm noktası sayısı 659, serbestlik derecesi ise 3954’dür. Modelin oluşturulmasında 1258 adet kiriş eleman kullanılmış, gövde, burulma ve eğilme zorlamalarına karşı analiz edilmiştir.

Jantta oluşan Yorulma Dayanımının geliştirilen yeni bir yönteme göre FEM kullanılarak hesaplanması

Bilgisayar Destekli Çift katlı bir otobüsün yapısal ve gerilme analizleri