Piston, segman ve silindirlerde karma yağlama - Akalın

· Piston ve segman sürtünmesini gerçek çalışma koşullarına benzer bir ortamda ölçebilmek için yüksek hız ve stroka sahip bir test sistemi geliştirildi.

· Bu test sistemi çalışma hızı, temas sıcaklığı ve yağlama miktarını kontrol etmekte ve sürtünme kuvvetleri, temas yükü ve sıcaklığını kaydetmektedir.

· Patir ve Cheng’in değiştirilmiş Reynolds denklemi ve Greenwood ve Tripp’in yüzey pürüzlülüğü temas modeli temel alınarak segman ve silindir sürtünmesini simule eden bir karma yağlama modeli ve nümerik hesaplama yöntemi geliştirildi.

· Piston segmanı ve silindir arasındaki sürtünme kavitasyon, yüzey akış faktörleri, yüzey pürüzlülükleri, yüzey şekilleri ve temas yükü göz önüne alınarak hesaplandı.