Piston ikincil dinamiği ve piston eteklerinde yağlama - Akalın

· Piston ikincil dinamiği

· Piston eteklerinde yağ filminin modellenmesi

· Yüzey pürüzlülükleri

· Test sistem tasarımı