İçten yanmalı motorların modellenmesi - Soruşbay,Ergeneman, İmren

Hesaplamalı akışkanlar dinamiği (CFD) tekniğine dayanan nümerik modellemeler ile içten yanmalı motorların termodinamik çevrim analizleri yapılmaktadır.

Püskürtme demetinin yapısı, hava-yakıt karışımı oluşturulması ve türbülanslı yanma olayları 3 boyutlu KIVA 3V kodu kullanılarak modellenmekte ve yanma odası geometrisi ile püskürtme parametrelerinin etkileri incelenebilmektedir.

Partikül madde, NO ve CO emisyonlarını belirleyebilmek amacı ile detaylı kimyasal reaksiyon modeli kullanılmaktadır.