Sabit hacimli bomba hesaplamaları - Ergeneman

Detaylı reaksiyon yaklaşımı kullanılarak sabit hacimli bombada elde edilen yanma bölgesi gelişimi aşağıdaki şekilde görülmektedir.

Bu resim, 10 mg Diesel yakıtının 50 bar basınç ve 900 K sıcaklıktaki bomba ortamına 1.25 ms süresince püskürtülmesi sonucu elde edilmiştir. Hesaplanan sıcaklık dağılımları püskürtmeden 0.25 ms, 0.50 ms, 0.75 ms ve 1 ms sonraki zamanlardadır.