İçten yanmalı motorlarda yanma performansının belirlenmesi - Soruşbay

Benzin motorlarında, özellikle fakir karışımlarda yanma stabilitesinin arttırılması amacıyla yanma hızını arttıracak, piston geometrisi, yanma odası yüzey/hacim oranı, sıkıştırma oranı, ateşleme avansı, hava fazlalık katsayısı vb parametrelerin yanma süreci üzerindeki etkileri 2-boyutlu sayısal model üzerinde incelenmiştir.