Benzin motorlarında vuruntulu yanmanın kinetik açıdan incelenmesi - Soruşbay

Benzin motorlarında “vuruntulu yanma sınırı” performansı etkileyen etkenlerin başında gelmektedir. Bu çalışmada vuruntulu yanma olayının kimyasal kinetik modelinin oluşturulması ve bu model kullanılarak kompleks yakıtlar için geliştirilmiş detaylı mekanizmadan otomatik olarak kısaltılmış bir mekanizma elde etmek üzere bir yöntem geliştirilmiştir. Öncelikle duyarlılık ve reaksiyon akış analizleri kullanılarak detaylı mekanizma iskelet mekanizmaya indirgenmiştir. Daha sonra bu iskelet mekanizmadan Yarı Dengeli Hal yaklaşımı ile tanımlanan başlangıç ve sınır değerlerinde geçerli olan bir kısaltılmış mekanizma elde edilmiştir. Elde edilen mekanizmaların geçerliliği iskelet ve kısaltılmış mekanizmaların detaylı mekanizmayla karşılaştırılması ile gösterilmiştir.