Dizel motorları için yeni bir yanma odası tasarımı - Mehdiyev, Soruşbay, Güney, Arslan, Kutlar

AMAÇ: İki Döngülü Yanma Oda -”MR-Proses” yöntemi ile dizel motorlarının  performans ve verimini yükseltmek, egzoz gaz ve gürültü emisyonlarını ise EURO III ve IV standartları seviyesine düşürmek.