Tarihçesi

 

“Motorlar Enstitüsü”, İstanbul Teknik Üniversitesi'nde 1955 yılında Makina Fakültesi bünyesinde kurulmuş, motor ve taşıt endüstrisinin gelişmesine yardımcı olmak amacıyla çalışmalarına başlamıştır. 1975' te İstanbul Teknik Üniversitesi'nin Ayazağa Kampüsü'ne taşınan o zamanki ismi ile “Motorlar Motorlu Taşıtlar ve Trafik Enstitüsü” yeni kurulan laboratuvar olanakları ile gelişme fırsatı bulmuştur. 1981 yılında değişen üniversiteler kanunu ile kuruluşun enstitü kimliği kalkmış olup çalışmalarını halen “Motorlar ve Taşıtlar Laboratuvarı” adı altında sürdürmektedir.

Tanıtım

 

Kuruluşun amaçları:

 

· Memleketimizi ilgilendirenler başta olmak üzere çalışma konusuna giren bütün alanlarda bilimsel araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak, Otomotiv endüstrisinin ihtiyaçlarına karşılık vermek üzere her düzeyde teknik eleman yetiştirmek,

· Kendi konularında kamu ve özel endüstri kuruluşlarına yardımcı olmak, uluslararası kuruluşlarla ilişki kurmak, işbirliği yapmak ve aydınlatıcı yayınlarda bulunmak

şeklinde sıralanabilir.