Misyon ve Vizyon

Otomotiv araştırma grubunun misyonu Otomotiv Mühendisliğinde araştırma ve geliştirme çalışmalarında görev yapacak üstün nitelikli insan gücü yetiştirmek, bilimsel ve teknolojik bilgi birikimi oluşturarak otomotiv endüstrimizin gelişmesinde etkin rol oynamaktır.

Otomotiv araştırma grubu özgün bilimsel araştırma ve geliştirme çalışmaları yaparak, üniversitelerin ve otomotiv endüstrisinin gereksinimlerini sağlamak üzere nitelikli, küresel çevre ve güvenlik sorunlarına duyarlı araştırmacı mühendis ve akademisyen yetiştirme, bu kapsamda yurt içi ve yurt dışı araştırma-geliştirme kurumları ve sanayi kuruluşları ile işbirliği çerçevesinde bilimsel ve teknolojik çalışmalara katkıda bulunma vizyonuyla çalışmalarını sürdürmektedir. 

Tarihçe

1953

Motorlar Enstitüsü

İTÜ Otomotiv Laboratuvarları 1953 yılında Makina Fakültesi bünyesinde, “Motorlar Enstitüsü” adı altında Türkiye’de Motor ve Taşıt endüstrisinin gelişmesine yardımcı olmak amacıyla kurulmuştur.

1974

Motorlar, Motorlu Taşıtlar ve Trafik Enstitüsü

1974 yılında Devlet Planlama Teşkilatı’ndan (DPT) alınan destekler ile modern test altyapısına kavuşarak “Motorlar, Motorlu Taşıtlar ve Trafik Enstitüsü” adıyla Ayazağa kampüsündeki bugünkü laboratuvarlarına taşınmıştır.

1981

Motorlar ve Taşıtlar Laboratuvarı

1981 yılında değişen üniversiteler kanunu ile enstitü kimliği kalmış, çalışmalarını "Makina Fakültesi, Motorlar ve Taşıtlar Laboratuvarı" adı altında devam ettirmiştir. Aynı zamanda "Otomotiv Yüksek Lisans" Programı faaliyete geçmiştir.

1989

Otomotiv Anabilim Dalı

Akademik birim 1989 yılından itibaren çalışmalarını “Otomotiv Anabilim Dalı” kimliğiyle sürdürmüştür. 1997 yılında yine DPT tarafından desteklenen “Otomotiv Teknolojileri Ar-Ge Merkezi” projesi ve hemen akabinde sağlanan Avrupa Komisyonu destekleri ile güncel emisyon, dayanım, akustik ve gürültü konularında Avrupa Birliği yönetmeliklerini karşılayacak test yeteneklerine sahip olmuştur.

2004

Otomotiv Teknolojileri Ar-Ge Merkezi OTAM'ın kuruluşu

Otomotiv grubu bünyesinde önemli girişimler yapılmış, 2004 yılında TÜBİTAK desteği ile kurulan "Otomotiv Teknoloji Ar-Ge Merkezi (OTAM)", 2007 yılında farklı paydaşların destekleri ile İTÜ Arı Teknokent bölgesinde kurulu bir anonim şirket olarak yapılanmış, 2023 yılına kadar laboratuvarımızın otomotiv sanayi ile ilişkilerini yürütmüştür.

2010

Otomotiv Laboratuvarı

2010 yılından bu yana faaliyetlerini “İTÜ Makina Fakültesi - Otomotiv Laboratuvarı” çatısı altında sürdürmektedir. Birim akademisyenleri ve laboratuvarlar kuruluşundan bu yana Türkiye’de otomotiv sanayinin gelişmesinde ve bu alanda ileri akademik çalışmaların başlamasında etkin rol oynamışlardır.